2019/12/09 18:00:45

مانده تا شروع رویداد

معرفی رویداد

امروزه برگزاري رویداد شتاب (شبکه توانمند سازي ایده هاي برتر) به عنوان یکی از استراتژي هاي اصلی جهت تشکیل، رشد و سرمایه گذاري شرکت هاي نوپا قلمداد می شود و از این رو برگزاري این رویدادها در کنار افزایش هدفمند مراکز نوآوري و رشد دانشگاه می تواند نوید بخش آینده اي روشن با اهداف مالی برنامه ریزي شده باشد. در همین راستا و در جهت حمایت از فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار و همچنین سیاستهاي کلان وزارت عتف، دانشگاه جامع علمی کاربردي اقدام به هماهنگی و برگزاري رویدادهاي شتاب تخصصی با همکاري مراکز مختلف علمی کاربردي در سراسر کشور نموده است. در حال حاضر برگزاري هدفمند رویدادهاي شتاب عامل کلیدي در توسعه فرهنگ سرمایه گذاري در محیط هاي دانشگاهی با رویکرد پژوهش و فناوري محسوب می شود که چنانچه بدرستی و شایستگی برنامه ریزي و اجرا شوند می توانند بازده اقتصادي قابل ملاحظه اي داشته باشند. از مشخصات بارز این رویداد جذب گروه هاي برتر به مراکز نوآوري یا مرکز رشد دانشگاه میباشد. رویداد شتاب در ۳ روز متوالی برگزار می گردد. در این برنامه شرکت کنندگان پر انگیزه (افرادي که ایده هاي آنها مرتبط با فراخوان هاي مراکز رشد دانشگاه جامع علمی کاربردي است و متقاضی ورود به این مراکز می باشند) گرد هم می آیند تا بصورت فشرده ایده هایشان را مطرح کنند، گروه تشکیل دهند و هر گروه در پایان، ایده را عملیاتی و در صورت پذیرش، جذب مراکز نوآوري و یا مرکز رشد

صنعت سوهان

فرصت ها و چالش ها

تاریخچه دقیق سوهان به دوره قاجاریه نسبت داده می شود، حلوایی مقوی که به همراه غذا مصرف می شده و به صورت سمنو بوده است. در سالهای ۱۲۹۰ – ۱۲۸۹ (ه ش)‌ هنگامی که قرار بود صحن عقیق بارگاه حضرت معصومه (س) در شهر مقدس قم افتتاح گردد بزرگان قم اقدام به برگزاری مراسم باشکوهی جهت افتتاح صحن کردند و از شاه وقت جهت افتتاح دعوت به عمل آوردند ولی بر اساس مقتضیات زمان بخصوص مسائل امنیتی ناصرالدین شاه، رییس ایل قاجار را به عنوان جانشین جهت مراسم افتتاح به قم فرستاد. در هنگام برپایی مراسم با توجه به آداب و رسوم آن دوره هر یک از بزرگان شهر جهت احترام هدایایی را به نماینده شاه از قبیل صنایع دستی و … پیشکش کردند و در بین بزرگان شخصی به نام محمد علی عطار جهت پیشکش سمنویی که به آن شکر اضافه شده به نماینده تقدیم کرد، ایشان پس از صرف ناهار این شیرینی را میل نمودند که به ذائقه اش خوش آمد و با توجه به گفته ها ایشان عنوان کردند که این شیرینی،‌ همانند سوهانی غذای مرا هضم کرد …

مربیان

سيد محمد حسن طباطبايي نيك

کارشناس ارشد حقوق مالکيت فکری

نرگس نایبی

کارشناس ارشد صنایع غذایی

لیلا سادات طباطبایی حکیم

دکتری مدیریت کارآفرینی

حسین شیرازی مقدم

کارشناس ارشد مدیریت

حمزه مظفری

پارک علم و فناوری استان قم

همکاران